GALLERY
ギャラリー

KOSUKE KITAJIMA CUP 2023
B決勝レース前の2年髙原
B決勝入場時の2年髙原
女子200m背泳ぎB決勝電光掲示板
2年髙原(左)と2年芳岡(右)